Novica, 30.04.2020

Zaključek projekta TRP HERMES

Konec aprila 2020 se je zaključil projekt TRP HERMES z nazivom »Razvoj holističnega modela upravljanja za učinkovito in uspešno slovensko javno upravo«. Namen projekta je bil razviti holistični model upravljanja za slovensko javno upravo s statistično preverljivim metodološkim pristopom, ki bo zapolnil raziskovalno vrzel, povezano s pomanjkanjem empiričnih raziskav modelov upravljanja. V obdobju treh let (01. 05. 2017 - 30. 04. 2020) je projektna skupina izvedla številne raziskovalne aktivnosti, ki podpirajo zastavljene projektne cilje in sicer:

  • Vzpostavitev intranetne rešitve za učinkovito pregledovanje znanstvene literature na področju upravljanja po posameznih modelih upravljanja in njihovih značilnostih.
  • Priprava obsežnega pregleda obstoječe znanstvene literature (pregled modelov upravljanja, identifikacija kriterijev »dobrega upravljanja«, identifikacija ključnih izzivov, ipd.).
  • Zasnova anketnega vprašalnika z možnostjo terenske in spletne uporabe, ki celovito zajema delovanje institucij tako z vidika posameznih sklopov delovanja kot tudi načel »dobrega upravljanja«.
  • Razvoj analitičnega e-orodja, ki omogoča uporabnikom celovit in primerjalni vpogled v delovanje institucije ter prikazuje možnosti za doseganje »dobrega upravljanja«.
  • Aplikacija anketnega vprašalnika in analitičnega e-orodja na vzorcu 91 institucij javnega sektorja v Sloveniji.
  • Priprava preliminarnih analiz zbranih podatkov z uporabo različnih statističnih orodij (SPSS, Orange, ipd.).
  • Predstavitev projektnih rezultatov v sklopu posebne izdaje revije Central European Public Administration Review (CEPAR).
  • Predstavitev projektnih vsebin, vključno z rezultati, na domačih (DSU, ipd.) in mednarodnih (NISPAcee, EGPA, IASIA, ipd.) znanstvenih konferencah.

Še več, projektne vsebine so člani projektne skupine vključili v mednarodni kontekst z vzpostavljenimi bilateralnimi projekti (Nemčija, Japonska, ...). Poleg tega je del projektnih vsebin, predvsem tistih, ki se nanašajo na upravljanje v digitalni dobi oz. pametno upravljanje, vključenih v projekt TRP ATLAS in projekt TRP HERCULES. Zato je kljub zaključku projekta TRP HERMES mogoče pričakovati dodatne rezultate in zanimive ugotovitve tudi v prihodnje.

Člani projektne skupine se zahvaljujemo vsem za dobro sodelovanje v zadnjih treh letih in si želimo nadaljnjega povezovanja pri nadaljnjem raziskovanju področja javnega upravljanja!

Arhiv novic