Novica, 29.01.2020

Na projektu so potekale številne aktivnosti, ki predstavljajo pomemben prispevek k statistični analizi (WP2) ter izgradnji holističnega modela javnega upravljanja (WP3):

  • Do sedaj je bilo anketiranih približno 80 vodij v različnih institucijah JU.
  • Izgradnja prototipne e-rešitve, ki bo različnim uporabnikom JU zagotavljala referenčne vrednosti za pospešeno implementacijo holističnega modela. Slednje bo delovalo kot katalizator pri absorpciji modela v posameznih segmentih JU, in sicer na podlagi odstopanj posamezne institucije od predlaganega stanja glede posameznih elementov javnega upravljanja.
  • Predstavitev prispevka z naslovom »A conceptual framework for evaluation of principles and models of public administration: some methodological issues and applications« na letni konferenci European Group of Public Administration (EGPA), ki se je odvijala v Belfastu na Severnem Irskem od 11. do 13. septembra 2019.
  • Objava prispevka z naslovom »Public sector reform from the post-new public management perspective: review and bibliometric analysis« v reviji Central European public administration review (CEPAR).
  • Pridobitev ARRS bilateralnih projektov (ZDA in Nemčija). ARRS bilateralni projekt z Japonsko pa je trenutno v fazi ocenjevanja.
  • Pripravljenih je bilo več prispevkov za mednarodno priznane konference (NISPAcee, EGPA, itd.) in znanstvene revije (CEPAR, Sustainability, itd.), katerih predstavitev in objava je predvidena v letu 2020.

V nadaljevanju bodo aktivnosti usmerjene predvsem v analizo stanja vseh ključnih nivojev javnega upravljanja ter s tem povezanih ključnih institucij (tako v Sloveniji kot v sodelujočih državah znotraj bilateralnih sodelovanj). To bo služilo kot zanesljiva znanstvena podlaga za razvoj primerno holističnega modela upravljanja (HMU). Poleg tega bodo podatki in povratne informacije respondentov smiselno vključene v razvoj inovativne programske rešitve, ki bo uporabnike v javni upravi sistematično usmerjala od obstoječega modela upravljanja do HMU.

Arhiv novic