Novica, 04.09.2019

V zadnjem obdobju je potekalo vrsto aktivnosti, ki predstavljajo pomemben prispevek k statistični analizi (WP2) ter izgradnji holističnega modela javnega upravljanja (WP3):

  • aplikacija pilotnega anketnega vprašalnika, ki zajema več kot 100 relevantnih načel in ostalih pomembnih elementov javnega upravljanja, na izbranih avtoritativnih in storitveno usmerjenih segmentih slovenske JU,
  • optimizacija pilotnega anketnega vprašalnika na osnovi sofisticiranih statističnih analiz in povratnih informacij pilotnih respondentov,
  • izgradnja prototipne e-rešitve, ki bo različnim uporabnikom PA zagotavljala referenčne vrednosti za pospešeno implementacijo holističnnega modela. Slednje bo delovalo kot katalizator pri absorpciji modela v posameznih segmentih JU, in sicer na podlagi odstopanj posamezne institucije od predlaganega stanja glede posameznih elementov javnega upravljanja,
  • pripravljenih je bilo več prispevkov za mednarodno priznane konference (NISPAcee, EGPA, IASIA) in znanstvene revije (CEPAR, Sustainability, itd.), ki temeljijo na sofisticirani metodologiji (analiza vsebine, bibliometrična analiza, analiza glavnih poti ipd.),
  • v pripravi so številna bilateralna projektna sodelovanja ob podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in partnerskih institucij v ZDA, Nemčiji, Rusija, Švici in na Japonskem.
  • v pripravi so številna bilateralna projektna sodelovanja ob podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in partnerskih institucij v ZDA, Nemčiji, Rusija, Švici in na Japonskem.

V nadaljevanju bodo aktivnosti usmerjene v aplikacijo vprašalnika ter analizo stanja vseh ključnih nivojev javnega upravljanja ter s tem povezanih ključnih institucij (tako v Sloveniji kot v sodelujočih državah znotraj bilateralnih sodelovanj). To bo služilo kot zanesljiva znanstvena podlaga za razvoj primerno holističnega modela upravljanja (HMU). Poleg tega bodo podatki in povratne informacije respondentov smiselno vključene v razvoj inovativne programske rešitve, ki bo uporabnike v javni upravi sistematično usmerjala od obstoječega modela upravljanja do HMU.

Arhiv novic