Novica, 14.05.2019

Izvedene so bile dodatne dejavnosti, ki predstavljajo pomemben prispevek k razvoju in statistični analizi anketnega vprašalnika (WP2):

  • posodobitev baze podatkov z odmevnimi znanstvenimi članki / monografijami WoS in posledično doseganje več kot 1000 vključenih enot,
  • analiza celotne baze s programom QDA miner, ki je omogočila dodatni vpogled v razvoj modelov javnega upravljanja, identifikacijo glavnih elementov in s tem povezanih izzivov,
  • izveden je bil podroben pregled modelov javnega upravljanja, podmodelov in osnovnih elementov,
  • zaključek pilotnega anketnega vprašalnika, ki zajema več kot 100 relevantnih načel in ostalih pomembnih elementov javnega upravljanja,
  • pripravljenih je bilo več prispevkov za mednarodno priznane konference (NISPAcee, EGPA) in znanstvene revije (CEPAR, Sustainability, itd.), ki temeljijo na sofisticirani metodologiji (analiza vsebine, bibliometrična analiza).

V nadaljevanju bodo aktivnosti usmerjene v testiranje in optimizacijo anketnega vprašalnika, ki bo temeljila na vhodnih podatkih izbranih avtoritativnih in storitveno usmerjenih segmentov slovenske JU. To bo služilo kot zanesljiva znanstvena podlaga za razvoj primerno holističnega modela upravljanja (HMU). Poleg tega bo implementacija HMU podprta z razvojem inovativne programske rešitve, ki bo uporabnike v javni upravi sistematično usmerjala od obstoječega modela upravljanja do HGM. Nadalje bomo s spremljanjem povratnih informacij uporabnikov in družbenega razvoja/dogodkov programsko rešitev dinamično prilagajali, s čimer bodo presežene omejitve obstoječih, statičnih modelov javnega upravljanja.

Arhiv novic