Novica, 10.07.2018

Izvedene so bile zaključne aktivnosti v okviru DP1. Priprava teoretičnih izhodišč, ki so hkrati predstavljale tudi pomembne znanstvene podlage za pripravo vprašalnika (DP2):

  • podroben pregled modelov javnega upravljanja in vseh pomembnih elementov, ki obsega kar tri desetletja,
  • pripravljen je detajliran preliminarni pregled načel upravljanja in ustreznih podelementov,
  • v pripravi je vprašalnik, ki zajema vsa načela in specifike deležnikov JU na makro, mezzo in mikro ravni,
  • na mednarodno priznanih konferencah (NISPAcee, EGPA) je bilo pripravljenih več znanstvenih člankov, ki temeljijo na sofisticirani metodologiji (analiza vsebine na skoraj 500 enotah), številni med njimi so bili tudi že uspešno predstavljeni,
  • v zaključni fazi priprave so znanstveni članki, ki so namenjeni vrhunskim znanstvenim revijam s področja JU (npr. Public Administration Review).

V nadaljevanju bodo aktivnosti usmerjene v optimizacijo vprašalnika do končne verzije, ki bo obsegala vse ravni upravljanja v okviru slovenske JU. Na podlagi analize slednjega in vseh predhodnih aktivnosti pa bo omogočena zanesljiva znanstvena podlaga za holistični model javnega upravljanja.

Arhiv novic