Novica, 27.02.2018

Izvedene so bile pomembne dodatne aktivnosti, ki prispevajo znatni doprinos v okviru DP1. Priprava teoretičnih izhodišč:

  • dopolnitev baze člankov Scopus s 100 najvišje rangiranimi publikacijami baze Google Scholar,
  • napravljena analiza baze vseh 488 člankov s programom QDA miner, ki je omogočila kronološki pregled modelov javnega upravljanja v preteklih 3 desetletjih, njihovih elementov ter identifikacijo signifikantnih razlik med posameznimi državami,
  • komplementarno k računalniškim analizam opravljen pregled baze s strani ekspertov, s poudarkom na temeljnih modelih javnega upravljanja, načelih in kritični refleksiji obojega,
  • Izgrajen preliminarni nabor kriterijev ocenjevanja modelov JU po načelih dobrega upravljanja,
  • pripravljenih več prispevkov za mednarodno priznane znanstvene revije in mednarodne konference (NISPAcee, EGPA) s področja javne uprave. Bili smo tudi povabljeni, da projekt predstavimo na dogodku TED10 v Veliki Britaniji, kjer smo bili deležni velikega zanimanja strokovnjakov.

V nadaljevanju sledi sinteza v obliki transparentnega pregleda obstoječih modelov, njihovih elementov, indikatorjev, in trendov sodobnega javnega upravljanja. Slednje bo predstavljalo znanstvene podlage za empirično študijo (DP2), ki bo izvedena v izbranih segmentih JU

Arhiv novic