Novica, 21.11.2017

V okviru "DP1. Priprava teoretičnih izhodišč" so bile na projektu opravljene naslednje temeljne aktivnosti:

  • kreirana baza 435 visoko relevantnih znanstvenih člankov iz baze Scopus,
  • baza podprta z računalniškim iskanjem v povezavi s tematiko modelov javnega upravljanja (MJU) in njihovih elementov,
  • napravljen pregled baze, s katerim smo jasno identificirali temeljne teze, načela, organiziranost in druge pomembne razlikovalne elemente posameznih modelov javnega upravljanja
  • s specializiranimi programskimi orodji identificiran znaten porast zanimanja za tematiko modelov javnega upravljanja, prav tako so bili izkazani pomembni neizkoriščeni raziskovalni potenciali,
  • pripravljenih več prispevkov za mednarodno priznane znanstvene revije in mednarodne konference (NISPAcee, EGPA) s področja javne uprave.

V nadaljevanju sledi kritična analiza modelov z vidika njihovih elementov, skupaj s sintezo pridobljenih spoznanj v obliki transparentnega prikaza obstoječih modelov, njihovih elementov, indikatorjev, in možnih trendov sodobnega javnega upravljanja. Prav tako bodo raziskane metode in metrike analize MJU, še posebno z vidika zagotavljanja optimalnih znanstvenih izhodišč za celovito upravljanje.

Arhiv novic