Novica, 4.9.2017

V okviru "DP1. Priprava teoretičnih izhodišč" so bile na projektu opravljene naslednje temeljne aktivnosti:

  • zbranih preko 7000 znanstvenih člankov,
  • na osnovi podrobne analize le-teh identificiranih 804 člankov, ki primerno obravnavajo tematike s področja modelov javnega upravljanja,
  • kreiran pregledni katalog člankov, ki vsebuje potrebne biografske podatke o avtorjih, naslove, povzetke, ključne besede in podatke o citiranosti posameznih člankov,
  • kronološki pregled izbranih elementov Good governance, ki predstavljajo horizontalni vidik celovite analize,
  • identificirani preliminarni razmejitveni dejavniki med modeli upravljanja kot vertikalni vidik celovite analize.

V nadaljevanju DP1 sledi sinteza, ki bo vključevala celovito informacijo o značilnostih relevantnih modelov upravljanja, razločevalne dejavnike modelov (vložke), stanje uspešnosti in učinkovitosti modelov, njihove prednosti in slabosti pri reševanju družbenih izzivov (izkazano z rezultati/učinki) ter mogoče smernice na poti od sedanjega do primerno holističnih modelov upravljanja.

Arhiv novic