Temeljne hipoteze

Na osnovi nezadostnosti obstoječih modelov upravljanja (npr. Neo-Webrov, NJM, NJU, Upravljanje v digitalni dobi, drugi/hibridni modeli) za razrešitev sodobnih kompleksnih vprašanj upravljanja (Chesbrough, 2011; von Hippel, 2005; Lichtenthaler, 2008; Raadschelders, 2011; Koprić, 2012; Ropret, 2014) to prepoznavamo kot pomembno vprašanje in na podlagi pregleda literature poudarjamo potrebo po sistematičnih in znanstvenih usmeritvah za holistični model upravljanja (HMU).

Zato je namen projekta razviti primerno holistični model upravljanja (HMU), znotraj katerega bo slovenska javna uprava (JU) delovala proaktivno kot dejavnik, ki omogoča, in je gonilna sila družbenega napredka ter blaginje.

HMU bo temeljil na naslednjih, trenutno manjkajočih integralnih elementih pri upravno-političnem sprejemanju odločitev in v ustreznih raziskavah:

  1. interdisciplinarno naslavljanje kompleksnih medsektorskih upravnih vprašanj;
  2. vključitev vseh družbenih podsistemov in njihovih deležnikov na makro (družba), mezo (vlada) in mikro (individualne upravne enote) ravni upravljanja; in
  3. komplementarno zajemanje kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod.

Zato bodo naše temeljne hipoteze usmerjene v prepoznavanje trenutnih modelov upravljanja v Sloveniji in globalno (H1), analizo njihove učinkovitosti in uspešnosti pri reševanju družbenih izzivov (H2), iskanje možnosti za izboljšanje trenutnih modelov upravljanja (H3), potrebe po njihovem prilagajanju znotraj slovenske javne uprave (H4) in sistematične usmeritve za pospeševanje slednjega  (H5).

H1

Trenutni modeli upravljanja ne omogočajo primernega holizma za reševanje nastajajočih kompleksnih družbenih izzivov.

H2

Za učinkovitejše in uspešnejše razreševanje teh izzivov se izkazuje potreba po posebej prilagojenem modelu upravljanja.

H3

Z vključevanjem vseh družbenih podsistemov in njihovih deležnikov na treh ravneh upravljanja je mogoče razviti primerno holistični model upravljanja.

H4

Model upravljanja mora biti za uspešno in učinkovito delovanje prilagojen številnim segmentom JU.

H5

Prehod od trenutnega modela upravljanja na HMU je mogoče sistematično usmerjati skozi opredelitev dejavnikov, elementov in indikatorjev.